Problemnet

Problemlösningskurs

Här presenteras en nätbaserad kurs i problemlösning. Kursen vänder sig i huvudsak till elever i årskurs 9 (senare delen av grundskolan), som vill bredda sig. För elever på gymnasiet rekommenderas boken Problemlösningens grunder, där kompletterande filmat material finns (kommer att finnas) här.

Kursen är uppdelad i moduler. Varje modul kretsar kring ett tema. Modulen inleds med en filmad genomgång. Därefter följer ett sammanfattande teoriblad inklusive problem för eleven. För att kunna sig an problemen, på ett bra sätt, bör man ta del av både genomgången och teorisammanfattningen. Modulen avslutas med filmade genomgångar av problemen. Kursen avslutas med ett antal blandade problem, här kan man testa sig själv vad man har lärt sig.

Modul 1: Kommunikation

Modul 2: Kombinatorik

Modul 3: Olikheter

Modul 4: Geometri 

Modul 5: Talteori

Modul 6: Bevisföring

Modul 7: Programmering

Modul 8: Examen

Blandade problem

Svar och ledningar till blandade problem (examen)  


Går du i grundskolan och vill fortsätta att utveckla din problemlösningsförmåga efter denna kurs, sök dig gärna till Hvitfeldtska gymnasiet i Göteborg och vår (riksrekryterande) spetsutbildning i matematik. 

Henrik Petersson
Hvitfeldtska gymnasiet
Viktor Rydbergsgatan 9, 41132

henrik.petersson@educ.goteborg.se

 


Design By Pixelunion