Problemnet

Problem för gymnasiets kurser

Här presenteras ett antal, mer eller mindre, utmanande problem inom ramen för respektive gymnasiekurs. För varje problem finns det filmade genomgångar för hur problemet kan lösas. Jag rekommenderar även min bok Undersökande matematik, där finner du undersökande aktiviteter för gymnasiets samtliga kurser.

Materialet kommer successivt att byggas upp. Till en början (HT19, VT20) kommer materialet för kurs 3 och 4 att byggas upp. Flera av problemen här kommer från mitt läromedel Avancera I och II för dessa kurser.

Problem för kurs 1

Problem för kurs 2

Problem för kurs 3

Problem för kurs 4

Problem för kurs 5

 


Design By Pixelunion