Problemnet

Problemlösningens grunder

Under 2016 publicerades andra upplagan av min bok Problemlösningens grunder. (Första upplagan är från 2013.) Boken används som kurslitteratur för en av specialiseringskurserna i matematik på spetsutbildningen på Hvitfeldtska gymnasiet. Här presenteras kompletterande filmat material till boken.

... under uppbyggnad ...


Design By Pixelunion