Problemnet

Tävlingsmatematik

Här presenteras ett övningsmaterial för tävlingsmatematik. Materialet är uppbyggt på följande sätt.

I filen nedan hittar du ett antal problem, som har förekommit i skolornas matematiktävling eller i andra tävlingssammanhang. Problemen är ordnade i par, där varje par av problem har kopplingar till varandra. Det kan handla om att de kretsar kring samma sats, eller att de går att angripa på liknande sätt. Vi kallar dem duala problem. Det första problemet ser vi alltså som ett slags instuderingsproblem, inför parets andra problem. Alltså:

  1. Ägna dig en tid åt det första problemet.
  2. Titta på den filmade genomgången av hur problemet kan lösas. 
  3. Försök nu lösa det andra problemet, med hjälp av de verktyg som lyftes fram i genomgången.
  4. Kika på ledningarna om du kört fast, eller kontrollera ditt svar. 

Problem

Problemblad

Genomgång av: det första problemet i problemparet

Svar och ledningar till: det andra problemet i problemparet

Svar och ledningar


Design By Pixelunion