Problemnet

Differentierade problem

Under 2017 så publicerade jag min bok Undersökande matematik. I denna bok presenteras ett stort antal, som jag kallar dem, differentierade problem. Varje problem är nämligen uppdelat i en sekvens av delproblem, som mynnar ut i en mer öppen frågeställning, själva huvudproblemet. I boken presenteras lösningsförslag till de flesta problemen. Jag kompletterar nu bokmaterialet här genom att även presenterade filmade uppföljningar av utvalda problem från boken. 

... under uppbyggnad ...


Design By Pixelunion